FANDOM


Šablon:Infobox Former Country


Socijalistička Federatvna Republika Jugoslavija (makedonski:Социјалистичка федеративна република Југославија; slovenski: Socialistična federativna republika Jugoslavija) bila je jugoslavenska država koja je postojala od kraja drugog svjetskog rata (1945) do raspada 1992. godine. Bila je socijalistička država koja se prostirala na teritoriji današnjih nezavisnih država Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije.

Proglašena je godine 1943. na teritoriji Kraljevine Jugoslavije pod nazivom Demokrativna Federativna Jugoslavija, te je međunarodno priznata kao pravni nasljednik Kraljevine. Godine 1946. je dobila službeni naziv Federativna Narodna Republika Jugoslavija, a Ustavom 1963. dobila svoj posljednji naziv Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

S obzirom da je najveći dio postojanja bila pod vlašću Komunistička partija Jugoslavije, odnosno kao službenu ideologiju i društveno-ekonomski sistem koristila socijalističko samoupravljanje za SFRJ se koriste izrazi socijalistička ili komunistička Jugoslavija. Zbog dugogodišnje vlasti Josipa Broza Tita, također je uvriježen i naziv Titova Jugoslavija. Od raspada do danas se, pak, najčešće kao alternativni naziv koristi izraz bivša Jugoslavija, djelomično zato da bi je se razlikovalo od Savezne Republike Jugoslavije, formirane 1992. godine.

Geografija Edit

SFRJ se graničila sa Italijom i Austrijom na severozapadu, Mađarskom i Rumunijom na severu, Bugarskom na istoku i Grčkom i Albanijom na jugu. Zapadni deo republike je izlazio na Jadransko more.

Socijalističke republike i autonomne pokrajine Edit

Šablon:Main

SFRJ je bila podeljena na šest socijalističkih republika i na dve socijalističke autonomne pokrajine koje su bile deo SR Srbije. Glavni grad je bio Beograd. SFRJ su sačinjavale sledeće republike i pokrajine:

Datoteka:SFRYugoslaviaNumbered.png
  1. Socijalistička republika Bosna i Hercegovina – glavni grad Sarajevo;
  2. Socijalistička republika Hrvatska – glavni grad Zagreb;
  3. Socijalistička republika Makedonija – glavni grad Skoplje (Skopje);
  4. Socijalistička republika Crna Gora – glavni grad Titograd (Sadašnje ime je Podgorica);
  5. Socijalistička republika Srbija – glavni grad Beograd, u kojoj su se nalazile:
    5a. Socijalistička autonomna pokrajina Kosovo i Metohija – glavni grad Priština i
    5b. Socijalistička autonomna pokrajina Vojvodina – glavni grad Novi Sad;
  6. Socijalistička republika Slovenija – glavni grad Ljubljana.

Istorija Edit

Datoteka:GrboviSFRJ.jpg

Demokratska Federativna Republika Jugoslavija je rekonstituisana na konferenciji AVNOJa u Jajcu, (od 29. novembra do 4. decembra 1943.), dok su se pregovori sa Kraljevskom Vladom u izgnanstvu nastavili. 29. novembra 1945. Federativna Narodna Republika Jugoslavija je konstituisana kao komunistička zemlja (takođe na zasedanju AVNOJa u Jajcu). Prvi predsednik posleratne Jugoslavije je bio Ivan Ribar, a predsednik Vlade je bio Josip Broz Tito. 1953. godine, Tito je postao predsednik, a 1974. godine je proglašen za doživotnog predsednika.

Jugoslavija nije kao ostale države istočne i centralne Evrope izabrala kurs zavisnosti od Sovjetskog Saveza, i nije bila član Varšavskog pakta niti NATOa, što ju je činilo specifičnom u odnosu na druge države. Upravo zbog tog balansa između istoka i zapada, uživala je visoki ugled u svetu.
Raspad SFRJ Edit

Šablon:Main

Države nastale raspadom SFRJ:
Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Makedonija
Slovenija
Crna Gora
Srbija

Posle Titove smrti (1980), tenzije između naroda Jugoslavije su rasle, da bi prerasle u ustavnu krizu, koja je 1990. godine dovela do raspada vladajuće partije, a 1991. i proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske. 1992. su nezavisnost proglasile Makedonije i Bosna i Hercegovina, a Srbija i Crna Gora su formirale Saveznu Republiku Jugoslaviju, koja je 2002. reformisana i preimenovana u Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora. Pravni naslednik je 2006. postala Srbija.

Demografija Edit

Podaci sa popisa održanih 1971. i 1981.

Nacionalnost1971%1981%
Albanci1.309.5236,41.731.2527,7
Bugari58.6270,336.6420,2
Hrvati4.526.78222,14.428.13519,7
Italijani21.7910,115.1160,1
Makedonci1.194.7845,81.341.4206,0
Mađari477.3742,3426.8651,9
Crnogorci508.8432,5570,2982,6
Muslimani1.729.9328,42.000.0348,9
Srbi8.143.24639,78.136.57836,3
Slovaci83.6560,480.3000,4
Slovenci1.678.0328,21.753.6057,8
Romi78.4850,4148.6040,7
Rumuni58.5700,354.7210,2
Turci127.9200,6101.3280,5
Jugosloveni273.0771,31.216.4635,4
ostali/neizjašnjeni252.3301,2389.9701,7
Ukupno20.522.97210022.438.331100

Republike i pokrajine po broju stanovnika Edit

Podaci sa popisa iz 1991.

Rang Republika/pokrajina Stanovništvo  % Gustina naseljenosti
1 Srbija 9.506.174 40.9% 114,0
--- Uža Srbija 5.582.611 24,0% 99,4
2 Hrvatska 4,784,265 20.6% 84.6
3 Bosna i Hercegovina 4,377,053 18.8% 85.6
4 Makedonija 2,033,964 8.8% 79.1
--- Vojvodina 1,996,367 8.6% 92.8
--- Kosovo i Metohija 1,956,196 8.4% 183.1
5 Slovenija 1,913,355 8.2% 94.5
6 Crna Gora 615,035 2.6% 44.5
SFR Jugoslavija 23,229,846 100% 92.6

Republike i pokrajine po površini Edit

Rang Republika/pokrajina Površina (km²)  % Gustina naseljenosti
1 Srbija 83,361 33.2% 114.0
2 Hrvatska 56,524 22.5% 84.6
--- Uža Srbija 56,169 22.4% 99.4
3 Bosna i Hercegovina 51,129 20.4% 85.6
4 Makedonija 25,720 10.3% 79.1
--- Vojvodina 21,506 8.6% 92.8
5 Slovenija 20,246 8.1% 94.5
6 Crna Gora 13,810 5.5% 44.5
--- Kosovo i Metohija 10,686 4.3% 183.1
SFR Jugoslavija 250,790 100% 92.6

Republike i pokrajine po gustini naseljenosti Edit

Rang Republika/pokrajina Stanovništvo Površina (km²) Gustina naseljenosti
--- Kosovo i Metohija 1,956,196 10,686 183.1
1 Srbija 9,506,174 83,361 114.0
--- Uža Srbija 5,582,611 56,169 99.4
2 Slovenija 1,913,355 20,246 94.5
--- Vojvodina 1,996,367 21,506 92.8
3 Bosna i Hercegovina 4,377,053 51,129 85.6
4 Hrvatska 4,784,265 56,524 84.6
5 Makedonija 2,033,964 25,720 79.1
6 Crna Gora 615,035 13,810 44.5
SFR Jugoslavija 23,229,846 250,790 92.6

V. također Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki